Tafelvlagjes-VNG

Sinds 2004 wisselen Nederland en Zuid-Afrika kennis uit op het gebied van decentralisatie van het waterbeheer en over de politieke en strategische kanten van waterbeheer. De Nederlandse waterschappen bieden, verenigd als Dutch Water Authorities, wereldwijd hun kennis aan. Bij dit project, genaamd Kingfisher, zijn de waterschappen Groot Salland, Roer en Overmaas, Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hollandse Delta, Rivierenland en het hoogheemraadschap van Delfland betrokken. Het project wordt ondersteund door VNG International binnen het programma ‘Versterkt Lokaal Bestuur’.

In opdracht van VNG international hebben wij duurzame tafelvlaggen geleverd. Dubbelzijdig geprint. Een zijde met het projectlogo en de andere zijde met de logo’s van de stakeholders.